Ağrılı Ark Sendromu (Supraspinatus Sendromu)

Kolu omuzdan yana açma hareketinin başlangıç ve son kısmında ağrı olmaması, orta kısmında ağrı ile karakterize bir sendromdur. Supraspinatus tendonunun kol kemiğinin omuzla eklem yaptığı baş tarafındaki kemik çıkıntı kısmı ile korakoid ve korakoakromial ligament arasında sıkışması ile ağrı oluşur.

Patoloji :

Normal omuzda kolu yana açma hareketi esnasında 45 - 160° arasındaki bölümünde humerus proksimali ile korakoid çıkıntı arasındaki mesafe hemen hemen sıfıra iner.Şayet buradan geçen yapılarda şişme ve hasssasiyet oluşursa bu hareket arkında mesafenin ortadan kalkmasına bağlı olarak ortaya çıkan sıkışma ile ağrı ortaya çıkar Bu sendromun oluşumuna neden olan 5 primer lezyon vardır Bunlar :

1. Supraspinatus tendonundaki küçük yırtıklar,

2. Supraspinatus tendiniti,

3. Supraspinatus tendonu içinde kireç depolanması,

4. Subakromial bursit,

5. Tuberkulüm majus yaralanmaları

Klinik :

Omuz ekleminden yapılan yana açma hareketi sınırlarını 0 - 180° arasında kabul edersek, 45 - 160°arasındaki hareket arkında ağrı olur Bunun dışındaki abduksiyonun başlangıçtan 45° ye kadar olan kısmında ve son 20° lik kısmında ise ağrı olmaz.

Radyoloji :

Tuberkulüm majus kırığı veya tendon kireçlenmesi olan vakalarda radyoloji anlamlıdır Bunun dışındaki vakalarda normaldir.

Ayırıcı Teşhis :

Akromioklavikular dejeneratif osteoartrit ile sıklıkla kaırşır. Ancak bu hastalıkta ağrı 90° abduksiyonla başlar abduksiyon arttıkça ağrıda artar.

Tedavi :

Primer lezyona uygun olarak tedavi yapılır Başlangıçtaki dönemde kısa dalga diatermi, non-steroid antienflamatuvarlar ve egzersiz gibi fizik tedavi modaliteleri uygulanır. Bunlarla tedavide başarılı olunamayan olgularda ise cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide anterior akromioplasti ( akromionun anterior 1/3 kısmı ve korakoakromial ligament rezeksiyonu ) uygulanır.