Boyun Kireçlenmesi (Servikal Spondiloz-Servikal Osteoartroz)Boynu etkileyen en sık görülen hastalıktır. Kemikteki değişiklikler boyun omurgalarında hayatın erken döneminde genellikle 30 lu yaşlara başlar ve 5. ve 6. boyun kemikleri arası en fazla etkilenen disk bölgesidir. Erken dönemde değişklikler disklerle sınırlıdır giderek eklemler etkilenir.

Genelde şikayaetler küçük bir travma Ya da zorlamadan sonra ortaya çıkar.

Ağrı boynun merkezinde hissedilebilir arkadan kafatasına yayılarak baş ağrısı ve migrenle karışabilir.

Omurga eklemlerinde deformasyon ve kireçlenmeye bağlı olarak sinir kökü etkilenebilmektedir . Bu durmda sinir köklerinin etkilenmesine bağlı ağrının omuzlara ellere kollara uyuşma veya daha ciddi sinir hasarı bulguları göstererek yayılması mümkündür.

Kas güçsüzlüğü reflekslerde azalma, veya duyu kaybı eşlik edebilir.

Omuriliğin ve/veya sinirlerinin geçtiği kanalların daralması ve omurilik beslenmesinin bozulması ile seyreder. Hastalığın erken dönemde tespit edilmesi ve erken tedavi gereklidir. Erken dönemde yapılan cerrahi girişim omurilikte oluşabilecek kalıcı hasarları önlemektedir.

İreçlenmenin omuriliğin geçtiği kanalı daraltması neticesinde omurga kanalında daralma neticesinde omurilik basısı oluşabilir(Servikal Dar Kanal-omurga stenozu, Servikal Spondilitik Myelopati). Bu da özellikle ileri yaşlarda ellerde uyuşmalar ve güç kayıpları ve beceriksizlik, yürümede zorluk ve el-ayaklarda his kusuru, boyun ağrısı,ayak altında hissizlik,ile kendini gösterebilir.

Tedavide boyunluk kullanılması,ve ağrı kesiciler temel yöntemlerdir.Hasarın tesbiti açısından radyografik ve mr yöntemleri uygulanabilir. Bunların sonuçlarına görede tedaviye karar verilir. İleri problemli olgularda ameliyat sözkonusu olabilir.