Doğuştan Deformite

Doğuştan deformiteler; embriyonun anne karnında kemikleri oluşturan doku taslaklarının çeşitli sebeplerle (enfeksiyonlar, genetik bozukluklar, kimyasal maddeler gibi) olması gereken normal şeklin dışında gelişmesi durumudur. Deformitenin şekline göre erken veya geç dönemde cerrahi düzeltme yapılır.