Kemik Tümörleri

Kemik tümörleri; malign veya benign olabilmekte ve vücudun çeşitli bölümlerinde değişik yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Başlıca kemik tümörü belirtileri, kemik üzerinde şişlik ve kemik ağrısıdır. Tanıda kan tetkikleri, röntgen, tomografi ve manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tümörün tipine ve yerine göre tedavi yöntemleri değişiklik gösterir. Benign tümörler fonksiyonda bozulma yapmadıkça takip edilebilir. Malign tümörleri amputasyona varan sınırlarda cerrahi olarak tedavi edilmekte, cerrahi tedavi sonrası kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duyulabilmektedir.