Kıkırdak Yaralanmaları

Eklemleri oluşturan kemiklerin uç bölgeleri, eklem hareketini kolaylaştıran kıkırdak dokusu ile kaplıdır. Eklemlere alınan darbeler veya eklemlerin uygun olmayan hareketleri sonucu eklem kıkırdağı yaralanabilir. Bu yaralanmalar sonucu kondral lezyon denilen hasarlı bölgeler ortaya çıkar. Kıkırdaktan kopan parçalar, eklemi tıkayarak hareketi engelleyebilir. Bu gibi durumlarda artroskopik yöntemlerle parçalar çıkartılır veya kıkırdak nakli (mozaikplasti) ile tedavi edilir.