Omuz Ağrıları

Omuz ağrısı bel ve boyun ağrılarından sonra 3. sıklıkta görülen bir problemdir. Görülme oranı % 7-10 arasında değişmektedir. Omuz ağrısı özellikle kolunu kullanarak çalışan kişilerde doktora başvurma nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır.

Omuz bölgesindeki ağrılar, glenohumeral eklem ve çevresindeki kemik veya eklemi oluşturan yumuşak dokulardan (ör. rotator kaf, bisipital tendon, subakromiyal bursa), akromiyoklavikular eklem, sternoklavikular eklemden kaynaklanabilir. Bunlara ek olarak sinir sıkışmaları, brakial nöritis, boyun omurgası ve iç organ hastalıklarının yansıyan ağrıları gibi nedenler de omuz bölgesinde ağrıya neden olabilirler. Omuz ağrısı yapan sebeplerin çoğu kemiklerden ziyade kas, tendon ve bağ gibi yumuşak dokulardan kaynaklanır.

Omuz bölgesi patolojilerinde en sık rastlanan semptomlar ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Özellikle 50 yaşın üzerindeki hastalarda sıklıkla servikal patoloji de eşlik edebilir. Torakal omurga ve kosta patolojileri, postür bozuklukları omuz kuşağı hareketlerini etkileyebilir.

Bu sebepleri üç gurupta toplamak mümkündür:

Tendinitler, bursitler

Yaralanmalar, stabilite bozuklukları

Artiritler

Omuz ağrısına sebep olan nedenler

1. Eklemin yapısal elemanlarından kaynaklanan nedenler (intrinsik)ve

2. Tüm vücudu ilgilendiren sistemik hastalıklardan kaynaklanan nedenler (ekstrinsik) olarak ikiye ayırmak mümkündür.

1-Eklemin yapısal elemanlarından kaynaklanan (intrinsik) nedenler:

Subakromiyal sıkışma sendromu

Omuz instabilitesi

Subluksasyon

Rotator kaf lezyonları

Bisipital tendon lezyonları

Adheziv kapsülit

Snapping skapula sendromu

Milwaukee omuzu-‘’Cuff tear’’ artropati

Dejeneratif eklem hastalığı

Septik artrit

Avasküler nekroz

Nörojenik hastalıklar

Periferik nöropati

Brakial pleksus yaralanması

Hemiplejik omuz

Myofasiyal ağrı sendromları

Tümörler (malign veya benign)

Konjenital anomaliler

2-Vücudu ilgilendiren sistemik hastalıklardan kaynaklanan (ekstrinsik) nedenler :

İnflamatuvar eklem ve kas hastalıkları

Romatoid artrit

Spondiloartropatiler

Kristal artropatileri

Polimyaljia romatika

İnflamatuvar myopatiler

Yansıyan ağrı nedenleri

Servikal radikülopatiler

Myelopati, syringomyeli

Visserosomatik ağrılar

Nörovasküler sendromlar

Torasik çıkış sendromu

Sempatik nörovasküler ağrı sendromu

Refleks sempatik distrofi sendromu

Omuz Bölgesi Hastalıklarının Sınıflandırılması

Gleno-humeral Eklem Hastalıkları

Artritler

Septik artrit

Romatoid artrit

Tbc artrit

Osteoartrit

Frozen shoulder

Mekanik Bozukluklar

Rekürrent dislokasyonlar

Komplet rotator cuff yırtıkları

Ağrılı ark sendromu

Biseps’in uzun tendonunun rüptürü

Hiçbir Gruba Girmeyenler

Biseps’in uzun tendonunun tenosinoviti

Akromio-klavikular Eklem Hastalıkları

Osteoartrit

Persistent dislokasyonlar ve subluksasyonlar

Sterno-klavikular Eklem Hastalıkları

Osteoartrit

Persistent ve rekürrent dislokasyonlar