Patella Çıkıkları

Vücudun en büyük sesamoid kemiği olan patella' nın arka eklem yüzü düzgün, kıkırdakla örtülü, oval biçimdedir . Patello - femoral ilişki femur' un iki kondili arasında ki olukla patellanın dik bir çıkıntı tarafından iki yüze (faset) ayrılan eklem yüzü arasındadır. Patellanın lateral yöne çıkık veya subluksasyonu gelişme dönemi ve adolesanlarla sıkça görülen bir patolojidir. Genelde genç kızlarda görülür. Çıkık çok kez diz ekstansiyonda iken krusun ani dışa rotasyonu ile gerçekleşir. Böylece patella dış kondil üzerinden laterale kayar. Buna karşın mediale çıkık az görülür.

Nedenleri

Etyopatogenezinde patello - femoral eklemi kapsayan ekstensor mekanizma bozuklukları, patello - femoral eklem anomalileri , destekleyici kas, tendon ve bağ patolojileri ve diz mekanizmasındaki bozukluklar vardır . Patolojiler ilerleyici bir nitelik gösterir. Patellofemoral eklem patolojilerindeki ilerleyici patolojiler kuadrisepsin çekmesindeki anormalliklere, osteokondral serbest fragmanlara, patella kondromalaziye, menisküs yırtık ve dejenerasyonlarına yol açabilir .

Patello - femoral eklemi kapsayan ekstansor mekanizma bozuklukları :

a.Patello femoral eklem anomalileri,

b.Destekleyici kas ,tendon ,bağ retinakulum patolojileri ,

c.Diz mekanizması ile ilgili bozukluklar ,

d.Travma sonucu segonder olarak meydana gelen ilave patolojiler,

e.Genel eklem laksiditesi bir parçası olarak, gelişir .

Patella çıkık veya yarı çıkıkları şu alt gruplarda özetlenebilir:

A. Travmatik ( akut ) Patella Çıkığı,

B. Kronik Patella Subluksasyonları, ( lateral kompresyon sendromu )

C. Redükte Edilmemiş Eski Patella Çıkığı,

A.Nükseden (recurrent) veya İhtiyadi Patella Çıkığı,

E . Konjenital (sabit veya nükseden) Patella Çıkığı ,