Pediatrik Ortopedi

Çocukluk çağında görülen ortopedik rahatsızlıklar, yetiştinlerde görülenlere göre farklılık gösterir. Pediatrik ortopedi, çocukluk çağı ortopedik hastalıkları ile ilgilenir.