SkolyozSkolyoz hastalığı kabaca omurganın çeşitli tiplerde eğrilikleridir. Sıklığı %3'e kadar çıkabilmektedir. Röntgen filmlerinde hastanın omurgası S veya C şeklinde gözükmektedir. Konjenital (doğuştan), idiopatik (sebebi bilinmeyen) ve nöromüsküler (kas-sinir hastalıklarına bağlı) olmak üzere alt tiplere ayrılmaktadır. Hasta eğer gelişme çağındaysa, eğrilik ilerleme eğilimindedir.

Skolyoz akciğer kapasitesinde azalmaya, kalp üzerine basınç yüklenmesine ve fiziksel aktivitelerin kısıtlanmasına sebep olabilmektedir. Skolyoz belirtileri genellikle eğrilik arttığında ortaya çıkar. Omurgada dışarıdan fark edilen eğrilik, kürek kemiklerinin belirginleşmesi, sırtta hörgüç benzeri bir çıkıntının görülmesi, karşılıklı omuz ve kolların boylarında farklılık olması gibi belirtiler vardır. Skolyoz tedavisi yaşa, skolyozun tipi ve şiddetine göre fizik tedavi (skolyoz egzersizleri), korse uygulaması ve cerrahi tedavi olarak değişebilmektedir. Skolyoz ameliyatı implant adı verilen titanium vidaların omurgaya takılarak eğriliğin düzeltilmesiyle yapılır.