Spina Bifida

İntrauterin gelişme geriliğine bağlı olarak, spinal kanalın arka duvarının kapanmaması sonucunda oluşan bir anomalidir. Bu anomalide spinöz çıkıntı ve arkus vertebra tam oluşmamıştır. Bunların yerinde bir defekt vardır. Spina bifida omurganın herhangi bir yerinde olabilir; fakat en çok sakral ve lumbar bölgede görülür.Genellikle 5. lumbal ve 1. sakral vertebralarda görülür. Bazen omuriliğe kadar uzanabilir. Meningosel , Meningomyelosel tabloları ortaya çıkabilir. Bu durum, bel ağrılarının ana nedenlerinden değildir. Aslında spina bifida, genel nüfusta çok sık görülür, bu durum anatomik bir varyasyondur ve çok seyrek olarak günlük yaşamı etkileyebilecek ciddi ağrılara neden olur.