Tendon Yaralanmaları

Tendon; adeleleri kemiklere bağlayarak hareketi sağlayan kirişlerdir. Tendon yaralanmaları; spor yaralanmaları veya kesici-delici aletlerle yaralanma sonucu tendon bütünlüğünün (kopması) bozulması sonucu olur. Bu durumda kopmuş veya kesilmiş olan tendonun ameliyatla dikilmesi ve iyileşme sonrası fizik tedavi yapılması gerekir.