Travmatoloji

Travmatoloji; kazalar veya şiddet olayları sonucu kişilerde oluşan yaralanmaların cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle tamiri ile ilgilenen bilimdalıdır. Ortopedi biliminin bir alt branşıdır. Kısaca kaza cerrahisi olarak da adlandırılabilir.