Yasal Uyarı

Kullanım-Koşulları

Bu sitenin sahibi Yılmaz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.(YSH) / İsom Cerrahi Tıp Merkezi'dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabi ile kabul etmiş sayılacaktır.

Sitede yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.
Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi’nin önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır. YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve / veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve / veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü karar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir. YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizyonda gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi'ne hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi’ni hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo, v.b. gibi) telif hakkı YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi'ne aittir. YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Kullanım Koşulları metni esas alınacak olup, böyle bir durumda YSH / İsom Cerrahi Tıp Merkezi her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.