Ozon Tedavisi Hakkında Bilmedikleriniz!

Ozon tedavisi nedir?

Üç oksijen molekülünün birleşimiyle meydana gelen ozon gazı, virüs ve bakteri gibi zararlı olan organizmalar üzerinde etkili olan bir uygulamadır. Ozon tedavisinin bu etki düzeyine sahip olması, birçok tedavinin başarılı geçmesini sağlamaktadır. Ozon gazının virüs ve bakterilerin zararlı organizmalarına karşı koruyucu etkisi keşfedildikten sonra, ilk olarak dezenfekte amacıyla yüz temizliğinde bu gaz kullanılmıştır. Günümüzde ise antiseptik etkisinden dolayı, iltihabın giderilmesi, bağışıklık düzenleme ve ağrının azaltılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda, ozon gazının büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda, medikal anlamda da farklı birçok branşta ozon gazının kullanıldığını görebilirsiniz. 

Hastaların dolaşım sistemlerine oksijen ve ozon karıştırılarak uygulanan ozon tedavisi, etkisini kısa sürede hissettirir. Ozon, oksijenin kararsız bir formudur. Atmosferde ise kokulu ve renksiz olarak bulunan bir gazdır. Ozonun oksitleme özelliğinin yüksek olması ise mikroorganizmaları ve toksinleri yok etmesini kolaylaştırır. Günümüzde ise çeşitli sterilizasyon ve filtreleme işlemlerinde ozon gazının kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle, ozon tedavisi faydaları sayılamayacak kadar çoktur. 

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon tedavisi nedir? Farklı rahatsızlıklarını şiddetini kontrol altına alan ve bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlayan bir tedavi tekniğidir. Ozon gazı, canlı olan organizmalarla temas ettiği zaman moleküler oksijene dönüşmektedir. Oksijen ise radikallere dönüşecektir. Bu durum oksidatif bir strese neden olabilmektedir. Stres nedenli olan bu durum ise organizmalar tarafından tehdit olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla antioksidan olarak isimlendirilen savunma sistemindeki enzimler uyarılır. Etkilenen bölge ise oksijen açısından zengin hale geldikten sonra, toksinlerinden ayrıştırılır. Ozon tedavisinde kullanılan ozon gazının etki mekanizmasında doğru bir şekilde çalışması çok önemlidir. Doğru bir şekilde çalışması gereken etki mekanizması ise uygulama yapılacak tedavi dozuna bağlı bir durumdur. Dolayısıyla tedavi dozu bu aşamada doğru hesaplanmalıdır. 

Toksik etki yüksek konsantrasyonlar durumunda kimyasal moleküller ile yapılacak bütün tedavi girişimleri uzman kontrolünde yapılmalıdır. Hastaların bu süreçte uzman kontrolünde ve yakın takipte kalmaları da önemlidir. Ozon tedavisi faydaları olan bir uygulama olduğu için birçok hastalığın tedavi edilmesinde kullanılır. Örneğin, otoimmün bozukluklar ve alerjiler için ozon tedavisi kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, viral, bakteriyel ve fungal hastalıklarda da ozon tedavisi etkili olmaktadır. 

Ozon Tedavisi Faydaları Nelerdir?

Ozon gazının özelliğinden dolayı, terapötik olarak geniş bir alanda olumlu etkiler göstermektedir. Farklı durumlarda meydana gelen hastalıklar, rahatsızlıklar ve yaralanmaların iyileştirilmesi için ozon tedavisine başvurulabilir. Tıpta alternatif tıp olarak kabul edilen ozon tedavisi, genel olarak konvansiyonel tıpta sık tercih edilir. Birçok hastalığın asıl sebebi ise anormal enflamasyon ya da kronik durumlardan kaynaklı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda ise ozon tedavisi etkili olmaktadır. Dolayısıyla ozon tedavisi faydaları bir hayli fazladır. Ozon tedavisinin hangi durumlara iyi geldiğini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

Ozon Tedavisi Faydaları Nelerdir?

Ozon gazının özelliğinden dolayı, terapötik olarak geniş bir alanda olumlu etkiler göstermektedir. Farklı durumlarda meydana gelen hastalıklar, rahatsızlıklar ve yaralanmaların iyileştirilmesi için ozon tedavisine başvurulabilir. Tıpta alternatif tıp olarak kabul edilen ozon tedavisi, genel olarak konvansiyonel tıpta sık tercih edilir. Birçok hastalığın asıl sebebi ise anormal enflamasyon ya da kronik durumlardan kaynaklı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda ise ozon tedavisi etkili olmaktadır. Dolayısıyla ozon tedavisi faydaları bir hayli fazladır. Ozon tedavisinin hangi durumlara iyi geldiğini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 • Yaraların iyileştirilmesi, 

 • Enfeksiyonlu rahatsızlıkların tedavi edilmesi, 

 • Dental ve dermatolojik endikasyonların ve vücudun sistemlerini etkileyen kronik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır

 • Tümör, kanser ve vasküler endikasyonların tedavisinde, 

 • Dolaşım iyileştirme, 

 • Oksijen ve antioksidanların etkilerini artırmak amacıyla

 • Metabolik hızın artırılması ve yağ yakımında 

 • Diyabet hastalarında pankreasta insülin üreten hücrelerin onarılması da ozon tedavisi ile yapılır. 

 • Vücudun serotonin üretiminin artırılması için, 

 • Kozmetik amaçlı yapılan tedavilerde, 

 • Yaşlanmaya karşı yapılan tedavilerde,

Yukarıdaki sıralanan rahatsızlık ve kozmetik amaçlı kaygıların giderilmesinde ozon tedavisi kullanılmaktadır. Senelerdir yüzlerce hastalık ve rahatsızlıkta kullanılan ozon tedavisinin, etki düzeyi yüksektir. Gelişen teknolojinin etkileri de ozon tedavisinde yeni atılımlar yapılmasının yolunu açmıştır. 

Ozon Tedavisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

İstanbul ozon tedavi hizmetleri, bu ilde ikamet edenlere sunulabilmektedir. Uygulama noktasında ise tedavinin belli teknikler doğrultusunda yapıldığını söyleyebiliriz. Uygulama yöntemi belirlenirken, bireyin hastalığı, hastalık şiddeti ve hastalığına eşlik eden herhangi bir hastalığın olup olmadığı araştırılır. Bu gibi faktörlerin tedavinin gidişatını etkileyeceğini söyleyebiliriz. Genellikle, sistemik uygulamalar, hastaların dolaşım sistemi bozuklukları yaşaması durumunda gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra, diyabet ile ilişkili anjiyopati tabloları, kronik viral ya da akut enfeksiyon durumlarında da ozon tedavisine başvurulur. Bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla ilişkili olan sağlık sorunları da ozon tedavisiyle kontrol altına alınır. Ancak bu tedavi, kas iskelet sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir. Ramotolojik hastalıkların varlığında da tercih edilebilecek bir tedavi türüdür. Belirtilen bu faktörler doğrultusunda farklı yöntemler tercih edilerek ozon tedavisi uygulanabilmektedir. Bu yöntemleri ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 • Minör otohemoterapi, 

 • Rektal insuflasyon

 • Direkt intaarteriyel

 • Direkt inravenöz

Yukarıdaki yöntemler arasında yer alan Majör otohemoterapi uygulanırken hastadan kan alınır. Alınan kan ise ozon ile zenginleştirilir ve daha sonra hastaya uygun doz ve hızda enjekte edilir. Ozon gazı kanla temas etmesi vücut dışında gerçekleştiği için bu teknik son derece risksizdir. Ozon gazı, kaslara, rektuma, mesane, vajina ya da deri gibi bölgelere de uygulanabilecek birçok tedavi şekline ayrıldığını söyleyebiliriz. Uygulanacak olan tedavi şekli ise ozon terapi fiyat aralıklarını etkileyecektir. 

Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Ozon tedavisi, belli hastalıkların kontrol altına alınması ya da tedavi edilmesi adına uygulanır. Bu hastalıklara sahip olan bireyler, ozon tedavisi ile hastalıklarından kurtulabilir ya da hastalıklarının gerilediğini görebilirler. Uygulama yapılacak bireylerin farklı türde ozon tedavisi tekniklerine ihtiyaç duyabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu durum, ozon tedavisi fiyat aralıklarını etkileyecektir. Tedavinin uygulanması için hastaların geçmişte şimdiki rahatsızlıkları da göz önüne alınır. Hastalığın uygulanmasına engel teşkil edilebilecek bir durumda, ozon tedavisi uygulanmayacaktır. Bu tedavi türünün uygulanacağı kişileri ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 • Kanser hastaları

 • Kalp hastalığı olanlar

 • Diyabet hastaları

 • Lyme hastaları

 • Hipertansiyon hastaları

 • Tümörü olan hastalar

 • Otoimmün tarzındaki hastalıklar

 • Multipl skleroz

 • Sinüzit ve alerjisi olan hastalar

 • Migren hastaları, 

 • Alzheimer hastaları

 • Omurga iltihabı sorunu yaşayanlar, 

 • Sistit hastaları

 • Kronik ağrı çekenler

 • Damar ameliyatları

 • Yara iyileştirme, 

 • Kulak enfeksiyonunun giderilmesi 

 • Hepatit hastaları

 • Raynaud hastalığı

 • Kozmetik amaçlar ile 

 • Dış enfeksiyonlar için 

 • Ürolojik hastalıklar

Yukarıdaki sıralanan hastalıklara sahip olan bireyler, ozon tedavisinden yararlanabilirler. Ancak yine de tedaviye engel teşkil eden bir durumun var olup olmadığına bakılmaktadır. Tedavinin uygulanmayacağı kişiler arasında ise; hamileler, yüksek tansiyonu olan bireyler, ileri derecede kansızlık çekenler, kronik ya da tekrarlayan pankreatit hastalığı olanlar ve sık kas krampı sorunları yaşayanlar yer alır. 

Ozon Tedavisi Fiyatları

Ozon tedavisi fiyat aralıklarına etki eden birçok faktör vardır. Öncelikle, bu tedavi türünün farklı teknikler kullanılarak uygulandığını söyleyebiliriz. Bu tekniklerin değişkenlik göstermesi ise ozon tedavisi fiyatlarına yansımaktadır. Örneğin, ozon tedavisi otohermaterapi, insüflasyon, ozon eklem tedavisi gibi farklı rahatsızlıklar için uygulanabilmektedir. Bu gibi tedavi şekilleri ise farklı maliyet oranlarına sahiptir. Dolayısıyla sizde bulunan hastalık türü ve mevcut durumunuza göre ozon tedavisini almanız gerekir. Alacağınız tedavi ise kişiye göre değişkenlik göstereceği için ozon terapi fiyat aralıklarını da etkiler. 

Ozon eklem tedavisi ilk bölüm için vitamin ve ilaçlar ile desteklenir. İkinci bölüm için ise ozon eklenir ve eklem içlerine enjekte edilir. Bu gibi aşamalar ise eklem tedavisinde uygulanmaktadır. Ancak tedavi aşamaları, teknikleri ve ödenecek tutar, tedavi şekline bağlı olarak değişkenlik gösterir. 

Bilgi ve Randevu Formu
Hemen sizi arayalım

Gizlilik Beyanı

Misafirlerimizin sağlık grubumuzu tanıması ve hizmet ve etkinliklerimizden haberdar olması; bunun yanı sıra vizyon ve misyonumuzu bu vesileyle sizlere yansıtmak ve web aracılığıyla sizleri bilgilendirebilmek bizim önceliğimizdir.


Dolayısıyla; şu anda bulunduğunuz web sitemiz ve mikrositelerimizi hiçbir kişisel bilginizi paylaşmak mecburiyetinde olmaksızın ziyaret edebileceğinizi bildirmek isteriz. Bununla birlikte; sağlık grubumuzdan çeşitli konularda bilgi edinmek üzere web sitelerimizde özgür iradenizle paylaşabileceğiniz; ad, soyad, telefon numarası, e-posta ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel durumunuzu yansıtacak hiçbir bilginin 3. kişilerle paylaşılmayacağını önemle ifade ederiz.


Bu yönde siz misafirlerimizce web sitemiz üzerinden paylaşılan kişisel bilgileriniz; yalnızca sağlık grubumuz tarafından ve talebinizi gerçekleştirme doğrultusunda olmak üzere iş ortaklarımızca amacına uygun olarak kullanılabilecektir.


Sağlıklı Günler Dileklerimizle...